English 日本語 한국의 

Español 繁體文 More 

AQSIQ AQSIQ证书 AQSIQ

境外客户名录

国内客户名单

留言板 最新动态 AQSIQ服务 AQSIQ资格证书

缅甸水产品生产企业在华AQSIQ注册名单2013年08月28日AQSIQ证书更新

作者:在华AQSIQ注册 | 来源:在华AQSIQ注册 | 发布日期:2013-08-28

文章摘要:缅甸水产品生产企业在华AQSIQ注册名单2013年08月28日AQSIQ证书更新

http://www.bjblx.cn北京通瑞联代理申请AQSIQ注册证书、进口许可证、CCC认证等相关进口许可单证。Tel:86-010-64284605、E-mail:bj500@126.com

缅甸水产品生产企业在华AQSIQ注册名单2013年08月28日AQSIQ证书更新
No. Registration Number Name Address City/Country State/Province Type Remark
1 YGN/002/TT/DOF T.T Int'l Ltd (T.T Cold Store)     No.173/174,SaYa San Street   Industrial Zone-2, Hlaing Thar  Yar     Township,Yangon. Myanmar Yangon PP 
2 YGN/003/AMTC/DOF Aung Myanmar Technology Cold Storage  Sinmalike Dockyard, Myanmar   Shipyard  Compound, Kamaryut    Township, Yangon. Myanmar Yangon PP 
3 YGN/005/NPC/DOF Ngwe Pin Lae Cold Store    Pan Pin Gyi Street ,MaKyeeDann North West Quarter Kyee Myin    Dine Township, Yangon Myanmar Yangon PP 
4 YGN/006/KMK/DOF United K.M.K Cold Storage  No.5-A,Sat San Lane, ( 8 ) Quarter    Mingalar Taung Nyunt Township   Yangon. Myanmar Yangon PP 
5  YGN/009/TRC/DOF   Two Rivers Co;Ltd  No.356 ,D.o.F Compound, West   Gyogone,Insein Township,Yangon. Myanmar Yangon PP 
6   YGN/012/GES/DOF Golden Golden Eagle Star Co, Ltd  No.120, 29 Ward Paw San Hmwe  Myanmar Yangon PP 
 Street, Thuwunna, Thingankyun 
  Township Yangon
7   YGN/013/YQL/DOF  Y.Q.L Cold Store    No.  15,Lut Lat Ye Street , Thingan Myanmar Yangon PP 
   Kyun Township, Yangon
8 YGN/015/DT/DOF D.T Int'l Co.,Ltd 42/259/260,Kanaung 4th Street  Myanmar Yangon PP 
Industrial Zone-1 Shwe Pyi Thar 
 Township, Yangon.
9 YGN/023/MGPI/DOF Myanmar Golden Phoenix Industrial Co.,Ltd No.82,Myamarlar Street, Canning   Myanmar Yangon PP 
 Factory Compound,Thaketa
Township,Yangon.
10    YGN/024/ASI /DOF   Advance Sea Food Industries  No.127 ,Than Chat Wun U Myu  Myanmar Yangon PP 
  Co.,Ltd  Street,Dagon Seink Industrial 
   Zone(1) Yangon
11     YGN/026/MSY/ DOF Myanmar Shwe Ying Int'l Co, Ltd    99, Wetmasutwuntaut Street   Myanmar Yangon PP 
   Industrial Zone(4), Hlaing 
 Township  Yangon.
12   YGN/029/AF / DOF  Anawar  Fisheries Holdings Ltd Nyaung Dan Jetty , Lower Pazuntaung Myanmar Yangon PP 
  Road, Pauntaung Township
  Yangon.
13   YGN/037/HNL/DOF Htun Nay Lin Cold Store  No.430/431 Seit Kan Thar Street Myanmar Yangon PP 
Shwe Lin Pann Industrial Zone
 Haling Thar Yar Township 
 Yangon
14  YGN/041/YFL/DOF    Yuzana Fisheries Co, Ltd No.23 –B Kwin Kyaung Street Myanmar Yangon PP 
 Ahlone, Township Yangon.
15   YGN/044/YKN/DOF  Y.K.N Int'l Marine Products   No,46 Myamarlar Street Tharketa  Myanmar Yangon PP 
Co.,Ltd  Industrial Zone Yangon.
16  YGN/055/YTC/DOF   Yadanar Theingi Cold Store   Bayint Naung Rood. WestGyogone  Myanmar Yangon PP 
  Insein Township, Yangon.
 
17   YGN/057/GFC/DOF  Golden Flower Cold Storage   No.469 ,23 Quarder Industrial  Myanmar Yangon PP 
 Zone-1, Mandalay Street , South
  Dagon Township Yangon.
18   YGN/058/GOT/DOF Gallant Ocean Production Co,Ltd    No.1 Min Gyi  Ma Har Min Khaung Myanmar Yangon PP 
     Street Industrial Zone -1 Hlaing
     Thar Yar Township, Yangon.
19   YGN/059/LYN/DOF Linn Yaung Ni Cold Store  No.183 ,Shukhinnthar Street,  Myanmar Yangon PP 
 North Okkalapa, Industrial Zone, 
  Township, Yangon.
20   YGN/063/HS(SK)/DOF Hone Shin (1) Co.,Ltd 128, U Chein Street ,Port Industrial Zone(South /Dagon Seik kan),Yangon Myanmar Yangon PP 
21 YGN/065/MHD/DOF Pearl Sea Co.,Ltd No.32 Banmawaht Twin Wun Street Zone-3, Hlaing Thar Yar Township Ynagon. Myanmar Yangon PP 
22    YGN/067/MZN/DOF   Min Zar Ni Co.,Ltd No .4  Kha-1 Hling River Bank ThaungGyi Taung Quarter, Industrial Zone-1 Hlaing Thar Yar Township, Yangon. Myanmar Yangon PP 
23 YGN/071/SYM/DOF Shwe Yamone Manufacturing   No.174-B Seik KannThar Street  Myanmar Yangon PP 
   Co.,Ltd Industrial Zone-4, Hlaing  Thar 
  Yar Township Yangon 
24 YGN/074/HWI/DOF   High Win International Cold   No. 107 /110 Bamaw Ahtwinwun  Myanmar Yangon PP 
   Store  Street Industrial Zone -2  Hlaing 
   Thar Yar Township,Yangon.
25 YGN/075/MMF/DOF Mega Marine Frozen Sea  No.174 –B (2) Seik Kan Thar  Myanmar Yangon PP 
   Food Co.,Ltd Street Industrial Zone  4 ,
  Hlaing Thar Yar Township, Yangon
26 YGN/079/TBS/DOF Twin Brothers Sea Food Cold   No.50, Yannaing Swe 2nd Street Myanmar Yangon PP 
  Storage   Thaketa Industrial Zone, Yangon.
27 YGN/081/YFDC/DOF  Yangon Fishery Development     No.2/24(A),D.o.F Compound, West Myanmar Yangon PP 
Co.,Ltd   Gyogone, Insein Township Yangon
28 YGN/078/HS(SD)/ Hone  Shin (2) Cold Store   No. 524 ,Moe Koke Street , No-23  Myanmar Yangon PP 
DOF   Quarter Industrial Zone 1.Dagon
   Township, Yangon
29 YGN/084/EP/DOF Eastern Power Int'l Co.,Ltd No.212, D.o.F Compound, Bayintnaung Road, West Gyogone, Insein Township, Yangon. Myanmar Yangon PP 
30 YGN/087/SN/DOF Shwe Ngar Processing & Cold Store Plant No.85,Hlay Ah Thin Wun U Chain Street Industrial Zone-2,  Hlaingtharyar Township Yangon. Myanmar Yangon PP 
31 YGN/089/SM/DOF Shwe Myin Cold Store  No.304,Tai Tar Minn Gyi Street Myanmar Yangon PP 
 Shwe Lin Pann Industrial Zone, 
  Hlaing Thar Yar Township  Yangon.
32 YGN/090/MMH/DOF Myint Myat Hein Co.,Ltd No.18, West Gyogone, Insein Township, Yangon. Myanmar Yangon PP 
33 YGN/092/ATP/DOF  Annawar Trade Park Marine  No.104,Yadanar Theingi Street,  Myanmar Yangon PP 
  Products Co;Ltd  Industrial Zone-7,Hlaing Thar Yar 
  Township Yangon.
34 YGN/095/PLCT/DOF  Pyilonechantha Trading    No.64/160,Twinthintaikwan Myanmar Yangon PP 
Cold Storage & Processing    U Tun Nyo Street Industrial Zone
  Plant    -3, Shwe Pyi Thar Township
    Yangon.
35 YGN/108/NLT/D.O.F Nine Lion Trading Co.,Ltd No. 106 U Mye  Street Industrial Myanmar Yangon PP 
Zone 4 Hlain Thar Yar Township, 
Yangon
36 YGN/110/CWI/DOF Crabs World Industries Co., Ltd Kyauk tan Aquaculture Zone, Kyauktan Township Yangon. Myanmar Yangon PP 
 
37 YGN/112/OS/DOF  Ocean Pacific Cold Storage No.22 West Gyogone, DOF  Myanmar Yangon PP 
Compound Insein Township
Yangon
38    YGN/113/MOS/DOF   Myanmar Ocean Star Co.,Ltd No.84, Daw Phyu Shin Street, Hlaing Thar Yar Industry Zone -1 Yangon Myanmar Yangon PP 
39   YGN/117/TTT/DOF Tun Thaw Tar Cold Store No.71, Payar Street, Ngwe Pinlae Myanmar Yangon PP 
Industrial Zone, Hlaing Thar Yar
Township, Yangon.
40   YGN/001//PLCT    Pyilonechantha Trading    No.64/160 –Twin Thin Teik Wun Myanmar Yangon PP 
   Surimi/DOF Cold Store & Surimi Plant   U Tun Nyo Street Industrial Zone
                  -3 Shwe Pyi Thar Township,
    Yangon.
41   YGN/002(Surimi)/MHD Pearl Sea Co.,Ltd No.32 Banmawaht Twin Wun Street Zone-3, Hlaing Thar Yar Township Ynagon. Myanmar Yangon PP 
   /DOF
42   YGN/086/MZN (Surimi)   Min Zar Ni Co.,Ltd No .4  Kha-1 Hling River Bank ThaungGyi Taung Quarter, Industrial Zone-1 Hlaing Thar Yar Township, Yangon. Myanmar Yangon PP 
   /DOF
43     MLM/008/MTY/DOF Myat Thu Ya Coldstore   Asin Village, Ye Township Myanmar Mon PP 
44 MLM/007/PD/DOF    Panda Coldstore    Asin Village, Ye Township Myanmar Mon PP 
45   MLM/009/LYN/DOF Lin Yaung Ni Co., Ltd No.8, Myinzee Steeet, Maung  Myanmar Mon PP 
 Ngan Quarter , Mawlamyine 
 Township
46    MLM/006/MSY/DOF Myanmar Shwe Ying Int”l     Asin Village, Ye Township Myanmar Mon PP 
  Co., Ltd
47    MLM/002/MHL/DOF Mawla myine Holding Ltd   Than Lwin Oo Yin Street, Bogone  Myanmar Mon PP 
 Quarter, Mawlamyine Township
 
48  MLM/004/TLA(Asin)/ Than Lwin Aye Industrial     Dhamingone Quarter, Ahsin Village,  Myanmar Mon PP 
DOF  Co., Ltd     Ye Township
   
49  MLM/003/TLA/DOF Than Lwin Aye Industrial  No.787,Lower Main Rd, Kwin  Myanmar Mon PP 
 Co., Ltd  Quarter , Mawlamyine Township
50 SDY/001/LA/DOF   Lin Aung Industrial&  Lin Thar Village, Thantwe  Myanmar Rakhine PP 
  Production Co., Ltd   Township
51   SDY/002/TMP/DOF Thantwe Marine Products   1st Quarter, Dwarawaddy Myo Myanmar Rakhine PP 
 Co., Ltd Thit Thantwe Township
52 TVY/003/AIF/DOF   Asia Int’l Fisheries Co., Ltd   Kyauk Ni Maw Village, Launglone  Myanmar Tanintharyi        PP 
   Township
53  MGIE/001/AWS/DOF    Anawar Soe Coldstore    Wah Kyun Village, Boke Pyin  Myanmar        Tanintharyi       PP 
   Township
54  MGIE/009/ASK/DOF Mascot Industrial Co., Ltd  Myeik Industrial Zone, (Inlay  Myanmar         Tanintharyi      PP 
  Myaing) Myeik Taung Village,  
   Myeik Township
55 MGIE/010/PPT/DOF   Pyi Phyo Tun Int’l Co., Ltd Sinma Yin Thar , Pahtet Kyun,  Myanmar         Tanintharyi       PP 
 Kyun Su Township
56  MGIE/011/VATG/DOF     Vantage Cold Store   Myeik Industrial Zone, (Inlay  Myanmar     Tanintharyi     PP 
   Myaing)Myeik Taung Village,   
   Myeik Township
57  LPT/001/SYM/DOF   Shwe Yamone Manufacturing  3-   Mile Myot Thit Cold Store  Myanmar Ayewardaddy    PP 
   Co., Ltd   Industrial Zone Laputta Township
58 PTHN/001/AYWD/  Ayeyarwaddy Fisheries Cold   No(1)Ward, South Yankin,  Myanmar          Ayewardaddy    PP 
DOF Storage   Pathein Township
59   BGL/001/RFM/DOF  Robust Friendly Market Co.,    Tauk Tar Konn Kyaye Ywar, Ayer Myanmar     Ayewardaddy    PP 
 Ltd      Kyaye Ywar Okesuu Bogalay
       Township, Yangon
60    YGN/001/BT-CH/SKS/ Shwe Kyun Swel Trading No.1239 Thiri Zayar Street ,(5) Myanmar Yangon    PP Chilled
    DOF  Co.Ltd   Ward, Hlaing Thar Yar Township
      Yangon
61 YGN/002/BT-DF/ Triple A International Co.Ltd  No.A/170 Yoe  Gyi Chaung Part  Myanmar Yangon    PP Dried
 AAA/DOF  Street Bayint Naung Pwe Yone,  & Salted
    Ma Yan Gone Township 
     Yangon 
62 YGN/003/BT-CH/    Zaw Lin Oo Co.,Ltd   No.20 Shwe Than Lwin Compound Myanmar Yangon     PP Dried
ZLO/DOF  Mayangone(1) Quarter , Ma Yan
   Gone Township Yangon
63   YGN/004/BT-DP/NYC/     Nang Yan Co.,Ltd   No.167. 36 Street Between 80,81 Myanmar Mandalay     PP Dried
   DOF   Mandalay  & Salted
64 YGN/005/BT-DP/TTI/DOF Toe Tet International Co.,Ltd    No.6 Padauk Street Aye Yeik Mon Myanmar Yangon     PP Dried
    Housing Hlaing Township Yangon & Salted
65 YGN/006/BT-CH/TTI/      Toe Tet International Co.,Ltd    No.6 Padauk Street Aye Yeik Mon Myanmar Yangon     PP Chilled
DOF    Housing Hlaing Township Yangon
66 YGN/007/BT-CH/PPK/    Pyae Pyae Phone Khant  No.69 Aung Chan Thar Street Myanmar Yangon     PP Chilled
 DOF    Mining Co.,Ltd Industrila Zone 7 , Hlaing Thar 
   Yar Township, Yangon
67 YGN/008/BT-CH/NNA/ Nyein Nyein Aye Trading    No.96(B), Amayar Street Nokklapa Myanmar Yangon     PP Chilled
  Co.,Ltd    Township Yangon
68 YGN/001/MSL/DOF Myanmar Seafoods Ltd   Department of Fisheries Compound Insein Myanmar Yangon PP 
  Township, Yangon
 
69 YGN/061/GIFL/DOF Great International  Fisheries Ltd    No.   46/47 Corna of  Myawaddy   Min  Gyi Street, King Wun Min Gyi Street  Industrial Zone-4, Hlaing Thar Yar Township  Yangon. Myanmar Yangon PP 
70 YGN/076/MKFI/DOF Myanmar King Fish Ltd  No.4/64 Min Gyi Mahar Min Kaung Street  Industrial Zone-3 Shwe Pyi TharTownship,  Yangon. Myanmar Yangon PP 
71 YGN/104/GFTI/DOF General Food Technology Industry Co,Ltd  No.22,   No.2/2, West Gyogone,   Department of Fisheries Compound Insein  Township , Yangon Myanmar Yangon PP 
72 YGN/116/OS/DOF Ocean Pacific Cold Storage   No.22, West Gyogone, Department of   Fisheries Compound, Insein Township   Yangon. Myanmar Yangon PP 
73 LPT/002/TZTM/DOF Tenacious Zealot Tenable Master Manufacturing Co,Ltd  Kyauk Mor Village, 3 mile , Myo Thit   Industrial zone, Laputta Township Myanmar Ayeyarwaddy PP 
74 AK/001/YMT/DOF Yaminn Thaw International Cold Store    Sett Yoe Gya Chaung, Okaetama Street    Sittwe Township  Myanmar Rakhine PP 
75 AK/002/MZN/DOF Min Zar Ni Cold Store     Sett Yoe Su Word , Sittwe  Township Myanmar Rakhine PP 
76 MGIE/013/MZNT/DOF Min Zar Ni  ( Tanintharyi ) Fisheries   Myeik Industrial Zone (Inlay Myaing ) Myeik    Taung Village, Myeik Township Myanmar Tanintharyi PP 
类型:PP-加工企业;Type: PP- Processing Plant;
      ZV-捕捞、运输船;ZV- Freezing Vessel or Transporting Vessel
      FV-加工船; FV- Factory Vessel;
      CS-独立冷库 CS- Cold Store
备注:A-注册产品包含养殖水产品; Remark:A- Aquaculture product;
      BMS-注册产品包含双壳贝类  BMS- Bivalve molluscs

缅甸水产品生产企业在华AQSIQ注册名单2013年08月28日AQSIQ证书更新
  分享到:
  
  北京通瑞联科技有限公司  地址: 北京市朝阳区东土城路六号 (金泰腾达写字楼B座) 五层  邮编 (P.C): 100013 法律顾问: 张海律师 版权所有 京ICP备11037883号  网站地图 
  电话/Tel: 86-10-64284605 86-10-64217310 传真/Fax:86-10-64217310 移动电话: 13466338375 QQ: 1768380510 E-mail:bj500@126.com Skype: aqsiqccc 旧版网站 Sitemap
  标签关键字:进口饲料登记证,境外废料证书,国内收货人证书,Aqsiq申办,进口许可证,进口棉花注册,Aqsiq办理,进口废料注册, 境外Aqsiq,进口废料,CCC认证,进口化妆品,Waste Aqsiq,
  Web标签:AQSIQ сертификат,AQSIQ приложений,AQSIQ application,AQSIQ registration,demande AQSIQ,enregistrement AQSIQ,Aqsiq License,Other languages,Aqsiq Scrap China,AQSIQ証明書,最终用户和最终用途说明,商务部进口许可证,AQSIQエージェント,AQSIQエージェント,AQSIQアプリケーション,AQSIQ 에이전트,AQSIQ 인증서,certificado AQSIQ,AQSIQ證書,AQSIQ agent,CCC,进口饲料注册证书,进口饲料登记证书,AQSIQ Zertifikat,进口宠物食品饲料登记证,AQSIQ Lizenz,AQSIQ certificate,网站地图,